slide

VÁŠ DODAVATEL
STŘEŠNÍCH KRYTIN

SKLÁDANÉ KRYTINY

Pálené tašky, betonové tašky a břidlice – generacemi vyzkoušená klasika, výhodná svou estetickou stránku, stejně jako schopností vzdorovat času.

PLECHOVÉ KRYTINY

Plechové taškové krytiny, trapézové plechy a tvarované plechové šablony – jejich výhodou je lehkost, variabilita v barvách a množství dostupných tvarů.

ASFALTOVÉ KRYTINY

Bitumenové šindele a asfaltové pásy – vynikají lehkostí, množstvím tvarů a jsou skvělé pro střechy s nízkým sklonem, tedy střechy pro odtok problematické.

PVC FOLIE

Střešní hydroizolační fólie – používají se na plochých, nebo mírně zešikmených střechách, jako vrstva zabraňující průsaku vody a vlhkosti do jimi jištěného objektu.

Materiály

Střešní krytina je důležitou součástí střešního pláště. Funguje jako hydroizolace, která nepropouští vodu skrze střechu. Voda po ní odtéká, dále chrání tepelnou izolaci a nosnou konstrukci střechy, brání vniku UV záření a může se podílet na zajištění tepelné pohody v místnosti pod ní. Existuje velký počet střešních krytin nejrůznějších materiálů. Pak záleží na sklonu a tvaru střechy, našich finančních možnostech a estetickém cítění.

Střešní krytiny můžeme rozdělit podle více hledisek, a to podle vstupního materiálu, minimálního sklonu, hmotnosti, spotřeby na m², tvaru atd. Jedním z nejpodstatnějších hledisek je vstupní materiál, ze kterého jsou jednotlivé krytiny vyráběné. Právě ten určuje celkový vzhled střechy a v neposlední řadě i celé stavby. Vylučuje použití té které krytiny na novostavbu nebo rekonstrukci. V této kategorii je třídíme na plastové, betonové, keramické, kamenné, dřevěné, vláknocementové, vegetační, skleněné, kovové a plechové.

Střecha dodává celé stavbě korunu, je završením celku, tečkou potvrzující definitivní vzhled, typ a funkci, ale i funkčnost celé budovy.